Kulak Çınlaması Nedir?

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kulak Çınlaması Nedir?

Tıpta tinnitus adı verilen çınlama, dışarıdan sesli bir uyaran olmadığı halde bir ses varmış gibi kulakta ya da kafa içinde ses algılanmasıdır.

Kulak çınlaması, bir hastalık değil pek çok hastalıkta oluşabilen bir şikayettir. Sürekli veya aralıklı olabilir, ton ve şiddet açısından da değişkenlik gösterirler. Bazen uğultu şeklinde, bazen de ıslık gibi çok tiz bir ses tipindedir. Çok hafif olabildiği gibi çok rahatsız edici de olabilir. İşitme kaybı ile birlikte olabilir veya olmayabilir.

Toplumda genel görülme sıklığı ’dir, yaşla paralel görülme sıklığı artar, 50-80 yaş aralığında görülme sıklığı %30-40’lara kadar yükselir.

Kulak Çınlamasının Nedenleri

 • Kulak kiri, kulak kanalında yabancı cisim, tümörler ve iltihaplara bağlı dış kulak yolu tıkanıklıkları, doğuştan kulak kanalının kapalı olması pes tonlarda çınlama ve uğultular oluşturabilir.
 • Orta kulak iltihapları, alerji, orta kulaktaki kireçlenmeler, orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi, neden olabilir.
 • Kafa travmaları sonucu kemikçik zincirinin kopması ve üzengi kemikçiğinin yerinden ayrılmasında oluşan kulak çınlamaları işitme kayıplarıyla birlikte olabilir.
 • Yaşlılığa bağlı işitme kayıpları, ani yüksek sese maruz kalma, uzun süre gürültülü ortamda çalışma, Menier hastalığı, Otoskleroz, labirentitler gibi iç kulak, işitme siniri ve işitmenin beyin içindeki bağlantılarından kaynaklanan birçok hastalık kulak çınlamalarına neden olur.
 • Kafa travması, multiple skleroz, ensefalit, menengit gibi hastalıklar, beyinde ödeme bağlı basınç artması veya damarsal bozukluklar, beyindeki işitme yollarında ve işitme merkezinde hasar oluşturarak çınlamaya neden olabilirler.
 • Depresyon, anksiyete gibi hastalıklarda çınlamalar olabilir. Ancak bazı hastalarda tarif edilen ses duyumları diğer çınlamalardan farklıdır. Bu tür Psikolojik tinnituslar gerçek kulak çınlaması değil, halüsinasyondur.

Kulak Çınlamasının Çeşitleri

 • Subjektif Tinnitus: Sadece hasta tarafından duyulabilen çınlama olup daha yaygındır. Sıklıkla iç kulakta, işitme sinirinde ve beyindeki işitme merkezinde var olan bazı hastalıklardan oluşur.
 • Objektif Tinnitus: Hem hasta hem de başkaları tarafından duyulabilen çınlamadır. Nadir rastlanır. Dışarıdan gelen bir ses olmadığı halde; damar anormallikleri, östaki tüpü açılıp kapanmaları, boyun çene ve damaktaki bazı kas kasılmaları sonucu oluşan sesin duyulmasıdır. Bu tür sesler kulak çevresine yaklaşıldığında başkaları tarafından da duyulabilir.

Uygulanan Testler

 • ODYOGRAM; SAF SES VE KONUŞMA ODYOMETRİSİ
 • ÇINLAMANIN FREKANS VE ŞİDDETİNİN BELİRLENMESİ
 • TİMPANORAM
 • OTOAKUSTİK EMİSYON (OAE)
 • BERA, ABR
 • VNG-POSTUROGRAFİ
 • BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
 • MR
 • ANJİOGRAFİ
 • ÇEŞİTLİ METABOLİK ve HORMONEL KAN TETKİKLERİ
 • EMG vb.

Kulak Çınlaması Tedavi Seçenekleri

Çınlama şikâyeti olan hastaların tedavisini yaparken bunun bir hastalık değil bir belirti olduğu unutulmamalıdır.

Öncelikle akustik tümör gibi çınlama ile de başlayabilen ciddi hastalıkları belirlemek çok önemlidir. Hastaların birçoğu çınlamanın iyice araştırılmasından ve testler yapılmasından tatmin olur ve tedaviye ihtiyaç duymazlar. Daha az sayıda hasta takip ve tedavi gerektirecek şiddette çınlamadan şikâyet ederler.

Başlıca Tedavi Seçenekleri;

 • Kan akımını artıran ilaç ve doğal besin destek ürünlerinide içeren ilaç tedavileri
 • Laser, elektromanyetik uyarım, elektroterapi
 • Maskeleme, Tinnitus Retraining Therapi
 • Akupunktur, hipnoterapi
 • Hiperbarik oksijen
 • Ameliyatlar