Doç. Dr. A. Mert BİLGİLİ

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Doç. Dr. A. Mert BİLGİLİ

mert-bilgiliİstanbul'da doğdu. 1970 doğumludur. Orta öğretimini İstanbul Alman Lisesi'nde 1981 ve 1989 yılları arasında tamamladı. Liseyi bitirdiğinde Almanya’da da yüksek öğrenime girme hakkı veren Abitur diplomasını da aldı. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce bölümünde 1989 ve 1995 yıllarında yapmıştır. Tıp Fakültesinde okurken 1989 ile 1991 yılları arasında İstanbul Tıp fakültesi DETAM araştırma grubunda ve , 1992 ile 1995 yılları arasında kardioloji öğrenci grubunda çalışmış ve 3 yıl boyunca ’International Cardiology Student Days’ öğrenci seminerlerinin düzenleme kurulunda görev almış ve bu toplantılarda bilimsel çalışmalarını sunmuştur. Asistanlık eğitimine başladıktan sonra 1998 ve 1999 yıllarında İstanbul Tabip odasında hastane temsilcisi olarak çalışmıştır.

Uzmanlık eğitimini Haydarpaşa Numune Hastanesinde 1996 yılında başlamış ve ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2000 yılında bitirmiştir. Uzmanlık tezinin konusu 'Rinoplasti cerrahisinde eksternal ve endonazal yaklaşım metod ve endikasyonlarının karşılaştırılması’dır . 2001 ve 2005 yılları arasında Haseki Eğitim hastanesinde başasistan olarak akademik çalışmalarına devam etmiştir. 1999 yılından 2004 yılına kadar ulusal ve uluslararası katılımlı ‘Haseki Aylık KBB Panelleri’nin organizasyonunu yürütmüştür. 2002 ve 2003 yılları arasında Haseki Tıp Bülteni editör yardımcılığı görevini yapmıştır. 2005 yılında Türk otorinolarengoloji ve baş boyun derneğinin internet sitesinin hazırlanmasında çalışmıştır. 2005 yılında tam zamanlı olarak ENT kulak burun boğaz merkezi ekibine katıldı ve 2015 yılına kadar bu klinikte çalıştıktan sonra yakın arkadaşı ve ortağı plastik cerrah Dr.Aret Çerçi Özkan ile kendi merkezlerini açtı.

Yurtdışında branşı ile ilgili çeşitli eğitim çalışmalarına katıldı. İngiltere'de 1993 yılında Southampton General Hospital genel cerrahi kliniğinde stajyer doktor olarak görev aldı ,baş boyun ve tiroid cerrahisi ile ilgili hasta takibi ve ameliyatlara katıldı. 2000 yılında Almanya'da Essen Üniversite Hastanesi kliniğinde misafir asistan doktor olarak kulak mikrocerrahisi ve baş boyun bölgesi kanser cerrahisi alanında bilimsel çalışma ve ameliyatlarda bulundu . 2002 yılında Almanya'da Heidelberg Üniversite hastanesi Baş bölgesi kliniklerinde foniatri ,baş boyun kanserleri ve burun cerrahisi ile ilgili eğitimi amacıyla misafir bilimadamı olarak çalışmalar yapıp gözlemci olarak ameliyatlara katıldı. 2006 yılında Almanya Ulm üniversite kliniğinde burun estetiği ile ilgili toplantı ve kadavra cerrahi çalışmalarında bulundu. 2010 yılında Amerika Boston kentinde Amerikan Otolaringoloji Akademisinin toplantı ve çalışmalarına katıldı.

Ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılarda 35 tane sözlü ve poster sunumu bulunmaktadır. Yine ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel tıp dergilerinde 30 tane bilimsel makalesi yayımlanmıştır. Düzenli olarak yurtdışı ve yurtiçinde bilimsel toplantılara katılımını sürdürmektedir.

Çalıştığı spesifik alanlar burnun primer ve revizyon (düzeltme amaçlı) fonksiyonel ve estetik cerrahisi, burun bölgesi ameliyatları, uyku apnesi , horlama cerrahisi , baş boyun bölgesinin tümör ve kanser cerrahisi ve pediatrik otorinolarengolojidir.

Ulusal 27. Türk Otorinolarengoloji Kongresi de dahil olmak üzere yerli ve yabancı konuşmacıların katıldığı 10 tane panel ve seminer düzenlemiş ve bu toplantılara yönetici ve konuşmacı olarak katılmıştır. Ayrıca çeşitli defalar kulak burun boğaz kongrelerinde misafir konuşmacı olarak seminer vermiş ve eğitici kurs düzenlemiştir. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Derneği'nin web sayfasının düzenleme sorumlusu olarak görev almıştır. Türk Otorinolarengoloji Derneği, Avrupa Fasial Estetik Cerrahi Derneği, İstanbul K.B.B. Ve baş boyun cerrahisi derneği ve İstanbul Tabip Odasına üyedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Özel ilgi alanları edebiyat, yelken ve bilgisayardır. Onat Tevfik ve Azra'nın babasıdır. Özlem Bilgili'nin eşidir.