Burun Ucu Estetiği

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Burun Ucu Estetiği

Buruna nefes aldırmak için rutin yapılan ameliyat septoplasti ya da SMR diye anılan burnun septum denen orta bölmesini düzeltmeye yönelik operasyondur. Ancak tek başına uygulandığında bu ameliyattan sonra nefes açılmaması olasılığı yüksektir. Çünkü sıklıkla burun tıkanıklığının nedeni sadece septum değildir. Konka olarak adlandırılan burun etleri, burun çatısının eğrilikleri ve burun ucunun şekil bozuklukları, burun tıkanıklığına yol açar.

Yapılan bilimsel çalışmalar septoplasti yani septum orta bölmesi izole olrak düzeltiğinde burnun nefes almasının amaçlandığı kadar düzelmediğini göstermiştir. Burun eğriliği ile birlikte bulunan diğer darlık sebepleri ortadan kaldırılmadıkça nefesin açılmadığı saptanmıştır. Bu nedenlerin en sık olanlarından biri burun ucunun şekil bozukluğudur. Burun ucundaki şekil bozuklukları sadece estetik sorun yaratmaz burnun havalandırma fonksiyonunu da bozar.

Burnun iç kısmındaki nazal valv denen çatı bölgesindeki darlıklar septoplasti ya da submüköz rezeksiyon denen septum ameliyatları ile düzeltilemezler. Burada burun çatısını açılıp kıkırdak greftler ile darlığı genişletilmeli ve eğrilikler düzeltilmelidir. Ayrıca septum kıkırdağı dışarıdan belli olacak şekilde eğri ise de bahsettiğimiz operasyon sonuç vermez. Septum kıkırdağının tümünü düzeltmek bazen de burnun dışına çıkarıp şekillendirip tekrar yerine yerleştirme işlemi yapılarak sonuç alınır. Kimi zaman da burunucu çok düşüktür. Bu kısmı özel kıkırdak greftler ile destekleyip kaldırıp dikleştirmedikçe gene nefes açılmaz. Bu tür düzeltme işlemlerine burunucu estetiği ya da tıbbi ismiyle tipplasti adı verilir.

Bu müdahalelerin tümü nefesi açmak için uygulanan burunucu işlemleridir. Kimi hastalarda da tipplasti sadece estetik amaçla uygulanabilir. Burnunun üst 2/3 kemik çatısının doğal , sorunsuz olduğu ya da hastanın bu kısım ile memnuniyetsizliğinin olmadığı durumlarda sadece buruncuna estetik müdahale yapılır. Böylece kemik çatı kırılmadığı ya da kesilmediği için iyileşme daha çabuk olur. Ameliyat sonrası ödem, morluk ve şişlikler çok daha az görülür. Hastanın gündelik hayatına dönüş süresi daha kısalır.

Sonuç olarak tipplasti hem nefes almak için hem de burunucuna sınırlı estetik müdahalelerde uygulanan bir yöntemdir. Nefes almak için uygulandığında başarı yüzdesi belirgin olarak artar. Estetik amaçlı uygulandığında iyileşme süresi kısalmış olur. Doktorunuz tarafından dikkatli bir inceleme sonucu karar verilerek burnunuz uygun görüldüğünde septoplastiden daha başarılı; rinoplastiden de daha kolay bir operasyondur.

Burun Ucu Estetiği Nedir?

Burun ucunun estetik ameliyatı tüm burna yapılan estetik müdahaleden daha farklı bir operasyondur. Tüm burun estetiğinde yani rinoplasti ameliyatında burnun kemik çatısı da dahil her yere müdahale edilir. Ancak burunucu estetiğinde bu kemik çatıya dokunulmaz.

Burun ucu estetiği burnun üst kemik çatısında görsel ya ya da fonksiyonel bir sorun olmadığında tercih edilir. Tipplasti olarak adlandırılır. Burnun alt kısmında yer alan kıkırdak çatıya müdahale edilir. Kemik bölgeye işlem yapılmadığı için nispeten daha kısa ve hasta için biraz daha rahat bir operasyondur.

Genel olarak üç nedenle tercih edilir. İlk neden fonksiyonel nedendir. Burna yapılan müdahale esas olarak nefes aldırmak amaçlı ise uygulanır. Normalde burun tıkanıklığı ameliyatları burun deliklerinin içinden yapılan, dışarıda burnun şeklini değiştirmeyen ameliyatlardır. Kıkırdak ve kemik eğriliği (septum deviasyonu) ,burun eti büyümesi (konka hipertrofisi) ya da sinüzit operasyonları bu tür cerrahilerdir. Ancak kimi zaman burnu ikiye bölen orta bölmesini oluşturan septum ileri derece deformedir yani yamuktur. Bu durum dışarıdan da burnun şeklini bozar ve burun ucu da deforme görülür. Bu tür hastalarda Burun ucu estetiği yani Tipplasti operasyonu uygulanır. Böyle burunlarda nefes yollarını tam olarak açmak için buruncunu da yeniden şekillendirmek gerekir.

İkinci neden de estetik kaynaklıdır. Genel burun şekil bozuklukları içinde oranı az da olsa bir grup hastada burnun kemik çatısında estetik olarak bir sorun yoktur. Burun ucu sıkıntılıdır. Kimi zaman çok büyük ve geniş, kimi zaman çok düşük ve aşağıda, kimi zamanda tamamen şekilsizdir. Böyle burunlarda burnun nazal kemik dorsum denen kemik çatısına dokunmadan sadece uç kısmına cerrahi uygulanır.

Son olarak üçüncü grup da önceden estetik operasyon geçirmiş hastalardan oluşur. Sayısal olarak en az görülen neden bu gruptur. Bu hastalarda ilk operasyonda kemik çatı düzeltilmişdir. Ancak burunucu amaçlandığı gibi toparlanamamıştır. Revizyon yani düzeltme amacıyla sadece burunucuna işlem yapılır .

Burun ucu estetiği tünü burun estetiği operasyonundan daha kısa ve daha kolay bir operasyondur. Kemiklere işlem yapılmadığı için morluklar ve ödeme çok daha az rastlanır. Ağrısı daha azdır.İyileşme süreci daha kısadır. Görsel olarak nihai sonuca daha çabuk ulaşılır. Uygun ve doğru seçilmiş hastalarda daha basit bir estetik cerrahi seçeneğidir.