Çınlaması Olan Hastanın Değerlendirilmesi

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Çınlaması Olan Hastanın Değerlendirilmesi

Hastalara detaylı endoskopik ve mikroskopik KBB muayenesi, nörolojik muayene, ve genel tıbbi muayene yapılmalıdır.

Bu tür hastaların değerlendirilmesi ve muayenesinde öncelikle aşağıdaki üç önemli konu üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

  • Tümör gibi önemli, ilerleyici bir hastalığın varlığı
  • Çınlamanın karakteristiği ve özelliklerinin belirlenmesi
  • İç kulak fonksiyonlarındaki bozuklukların saptanması,

Çınlamanın değerlendirilmesinde öncelikle hastanın anlatacakları büyük bir önem taşır.

Çınlama veya uğultunun nasıl bir ses olduğu, ne tarafta hissedildiği, devamlı mı aralıklı mı olduğu, uyku üzerine etkisi, birlikte baş dönmesi, işitme kaybı, kulak tıkanıklığı v.b. şikâyetlerin olup olmadığı detaylı olarak sorulmalıdır.

Hastalar sesi; vızıltı, esinti, zil çalması, gürlemeler, kaynamalar, rüzgâr sesi, çağlayan sesi ve ıslık sesi gibi çeşitli ifadelerle tanımlarlar. Bir kulağından ya da iki kulağından birlikte ses duyduğunu, sesin başın arkasından, yanlarından, ortasından veya derinden, hatta bazen sesin dışarıdan geldiğini söyleyebilir. Bu bilgiler bazen değerli olabilir.

Hastanın sorgusu sırasında, mesleği, hobileri ve alışkanlıkları sorulmalı, büyük sanayi gürültüleri ortamında uzun yıllar çalışma, avcılık, atıcılık, askerlik sırasında ateşli silah kullanımı özellikle öğrenilmelidir.

Geçmişte kafa travması, kulağa yan etkisi olan ototoksik ilaç kullanım, alerji, şeker hastalığı,hormonal hastalıklar,guatr, epilepsi, otoskleroz mutlaka sorulmalı, çınlamanın psikolojik hastalıklarla yakın bir ilişkisi olabileceği de akılda tutulmalıdır.