Yandex

1) Evaluation of mastoid air cell system by high resolution computed tomography Controversies in Otology and Audiology, Mediterranean Society of Otology&Audiology Regional Meeting Greece&Turkey Çeşme-İzmir,April 10-13,2002; . Koç A., Ekinci G., Bilgili MA., Akpınar IN., Yakut H., Han T

2) Over-Underlay Technique versus underlay technique in performing tympanic membrane repair Koç A., Bilgili MA., Altıntaş O., Karaaslan O., Han T. 7th Congress on Cholesteatoma and ear The Hague, Netherlands, 22-26 June,2004

3) Ossicular Discontinuity in chronic otitis media Koç A., Bilgili MA., Altıntaş O., Karaaslan O., Han T. . 7th Congress on Cholesteatoma and ear The Hague, Netherlands 22-26 June,2004

4) Bir Kondrosarkom Olgusu Ö.Gürsan Ö., Yılmaz N., Terzi R., BilgiliMA. 24.Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

5) Herpes Zoster Sefalikus Sendromu bulunan bir olgu sunumu; Altıntaş O., BilgiliMA., TunçTE., Han T.25. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

6) Akut Otitis Media Tedavisinde Tek Doz İntramusküler Seftriakson Uygulaması Konyalı E., Yakut H., Konyalı K., Bilgili MA., UzunH., Han T.25. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

7) Bir Olgu Sunumu: Maksiller Sinüs Fibrosarkomu Yakut H., KonyalıE., Konyalı K., BilgiliMA., Han T.25. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

8) Rinoplasti cerrahisinde eksternal ve endonazal yaklaşım metod ve endikasyonlarının karşılaştırılması BilgiliMA., Yiğit Ö., Sanisoğlu O., Altıntaş O., Han T. _Türk Otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi derneği 2001 yılı Nisan ayı toplantısı Sözlü Sunum

9) Bir olgu nedeniyle glomus karotikum tümörleri ve cerrahi tedavi öncesi embolizasyon Koç A., Altıntaş O., Bilgili MA., Han T. 26. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

10) Rinosinüzitli bir olguda ‘ecballium Elaterium’ (Acı kavun) uygulaması Gözübüyük İ., BilgiliMA., Altıntaş O., 26. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

11) Kronik otitis mediaya bağlı gelişen serebellar abse Altıntaş O., BilgiliMA., Koç A., Veyseller B., Sanisoğlu O., Han T.26. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

12) Maligniteye bağlı izole bilateral kord vokal paralizisi ile prezante olan bir olgu sunumu Bilgili MA., Koç A., Veyseller B., Ersözlü T.,Erginoğlu U. 26. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

13) Benign paroksismal pozisyonel vertigoda tekrarlanan kanalit repozisyon prosedürü Apuhan T., Bilgili MA., Aksoy F., KoçA., GüvenŞ., Han T.26. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi

14) Kronik Otitis Media nedeniyle opere edilen 123 olgunun değerlendirilmesi Koç.A.,Binay Ö., Veyseller B., Bilgili M., Karaaslan O., HanT., 11-13 Aralık, Ankara KBB’de minimal invaziv yaklaşımlar kongresi poster sunumu

15) Sinonazal polipozisli olgularda preoperatif sistemik steroid kullanımı ve sonuçlarımız Karataş A., Koç A., Bilgili M.A., Veyseller B., Han T. 27. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi poster sunumu

16) Revizyon rinoplasti,ne zaman ve nasıl müdahale etmeli Bilgili M.A., Koç A., Veyseller B., Seferoğlu B., Karaaslan O., Karataş A. 27. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi poster sunumu

17) Tiroid cerrahisi tecrübelerimiz Yakut H., Veyseller B., Koç A., Bilgili MA., Şengör A., Ersözlü T., Han T. 27. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi poster sunumu

18) Hipofarenks uzanımlı özofagus tümörlerinde gastrik pull-up tekniği sonuçlarımız Veyseller B., Bilgili MA., Koç A.,Sunar H., Karataş A., Altıntaş O., Han T. 27. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi sözlü sunum

19) Parameningeal rabdomiyosarkomlar: olgu sunumu Bilgili M.A., Veyseller B., Koç A., Karataş A., Ersözlü T., Han T . 27. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi poster sunumu

20) Sinonazal inverted papilloma olgularına yaklaşımımız Veyseller B., Koç A., Bilgili M.A., Karataş A., Ersözlü T., Han T. 27. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi poster sunumu

21) Fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında internal juguler ven kan akımı ve devamlılığının power dupplex ultrasonografi ile değerlendirilmesi Altıntaş O., Veyseller B., Açıkalın M., Bilgili MA., Koç A., Han T. 27. Ulusal Türk ORL ve BBC Kongresi poster sunumu

22) Larenks cerrahisi tecrübelerimiz Veyseller B., BilgiliM.A , Apuhan T., Aksoy F., Koç A., Karaaslan O. Baş Boyun Kanserlerinde multidisipliner yaklaşım Kongresi, Çeşme; 25-28 Eylül 2004

23) Baş boyun tümörlerinde boyun metastaz paternleri Veyseller B., BilgiliM.A, Binay Ö., Koç A., San T., Karaaslan O., Baş Boyun Kanserlerinde multidisipliner yaklaşım Kongresi, Çeşme; 25-28 Eylül 2004

24) Tiroid Nodüllerine Yaklaşım ve cerrahisi tecrübemiz Veyseller B., Koç A., Taşkın Ü., BilgiliM.A., Apuhan T., Karaaslan O., Baş Boyun Kanserlerinde multidisipliner yaklaşım Kongresi, Çeşme; 25-28 Eylül 2004

25) Larinks Skuamöz hücreli karsinomlarında Fas, Fas ligand ve Ki67 ekspresyonunun klinikopatolojik parametrelerle karşılatırılması Demirbağ R.N., Batur Ş., BilgiliM.A, Tarlacı A., Ersözlü T. XVII. Ulusal patoloji sempozyumu, Gaziantep 1-6 Ekim 2004

İşbirliği içinde olduğum kişiler ve ameliyat yaptığım hastaneler

dr-secil.png
haldun-seyhan.png
mujdat-ok.png
Uzman-Doktor-Burak-UZEL.png
monoomente.png
estetik-plastik-cerrahi-uzmani.jpg
istanbulestetica.png
bakirkoy-acibadem.png
aile-hastanesi.png
KULAKBURUN.png
ongutpatoloji.png